Efficiënte werkwijze  
 

In ons maincontracting proces worden de volgende 3 stappen doorlopen:

1.    De opdracht voor een facilitaire scan
Voor de facilitaire scan maken wij een blauwdruk van de bestaande facilitaire organisatie. Hiervoor is inzage nodig in de huidige facilitaire contracten (die worden geanalyseerd op prijs- en kwaliteitsniveau). Deze facilitaire scan wordt in de vorm van een rapport aan u (als opdrachtgever) gepresenteerd. In dit rapport geven wij een oordeel over de prijs-kwaliteitverhouding van uw huidige facilitaire diensten, eventuele besparingsmogelijkheden en kwaliteitsverbeterende alternatieven.

Tevens bespreken wij in dit stadium de gewenste samenwerkingsvorm met u. Hierna kunt u geheel vrijblijvend beslissen of gebruik wilt maken van onze diensten.

 

2.    Het samenwerkingsvoorstel voor onze facilitaire diensten wordt op uitvoerend niveau uitgewerkt, op basis van een langdurige samenwerking.

 

3.    De implementatie wordt in gang gezet. Deze kent drie fasen:

·        De reorganisatiefase

·        De stabilisatiefase

·        De beheerfase

Voor de start van de werkzaamheden voeren wij graag een kwaliteitsmeting (0-meting) van alle diensten uit. Na de opstart van de werkzaamheden zullen diensten periodiek en objectief gemeten worden, zodat deze actuele kwaliteitsmeting naast de 0-meting gelegd kan worden. Ieder kwartaal worden de resultaten aan u gepresenteerd.

De activiteiten en de duur van de verschillende fasen zijn afhankelijk van de mate waarin veranderingen plaatsvinden. Voorbeelden van veranderingen met een grote impact zijn:
:

·         Verandering van leveranciers

·         Verandering van concepten

Tot slot zullen wij met u afspraken maken over meetbare doelen voor de facilitaire organisatie. Deze doelen kunnen zowel op het vlak van kwaliteit als op het vlak van kosten liggen. De doelen worden vertaald in een “Service Level Agreement” en de voortgang zal ook periodiek aan u gerapporteerd worden.

Aarzel niet ons te contacten indien u nog vragen hebt.